Werken met Commando’s

Werken met Commando’s; Woorden

In woorden is veel te vatten, maar veel is er ook niet mee te beschrijven. Woorden bevatten wijsheid, schoonheid en kracht en bewegen daarmee de wereld in en buiten jezelf. Ik ben er daarom ook heilig van overtuigd dat woorden en taal een enorme stap zijn geweest voor de mensheid. Het heeft ons geholpen onze sociale communicatie te verbeteren en heeft daardoor bijgedragen aan de groei in onze intelligentie. In mijn visie is taal ook verantwoordelijk voor spirituele groei en de magiërs, verhalen vertellers, sjamanen en helers die daarmee hun kennis, bewustzijn en helend vermogen vanuit deze rol inzetten bij en overdragen aan hun medemens. Daarom zijn woorden belangrijk zeker in het werken met Commando’s.

Woorden zijn pakketjes van informatie die met behulp van de energie van de wereld om ons heen structuur zijn gegeven. Het uitspreken van woorden is dus het overbrengen van deze informatie naar buiten op je directe medemens in sociale communicatie, maar via diezelfde energie breng je deze informatie met een golfbeweging ook in contact met rest van de wereld en de Wetten van het Universum. Deze Wetten zijn eerder complexe abstracte ideeën dan dat zij onder zijn te brengen in woorden, maar de informatie die woorden bevatten kunnen wel resoneren met deze Wetten en daardoor deze Wetten in beweging zetten.

Werken met Commando's

Sommige mensen hebben van nature een begrip van deze Wetten, andere mensen worden er op een bepaald moment mee geconfronteerd. Beiden kunnen door deze Wetten te leren kennen hun energie en bewustzijn inzetten om creaties en manifestaties in de wereld te brengen die voor hun omgeving een raadsel zijn. De woorden die zij gebruikten voor het in werking zetten van deze Wetten waren de eerste Commando’s. Het Commando is dus een gedachte, informatie, die met behulp van energie een woord creëert. Vervolgens gaat dat woord een resonantie aan met de Wetten van het Universum. Uiteindelijk wordt daardoor de creatie of manifestatie in deze realiteit gegrond.

Wanneer jij gaat werken met Commando’s zijn de betekenissen van een woord, en daarmee ook taal, heel belangrijk omdat dat de informatie is die een resonantie aangaat met de Universele Wetten. De informatie die een woord bevat hangt enerzijds af van jouw bewustzijn van het woord en anderzijds van de informatie die met het woord verbonden is door zijn betekenis in het collectieve bewustzijn van de mens. Jij kan met jouw intentie en je bewustzijn van de betekenis van een woord een bepaald aspect van het woord naar voren laten komen om te gebruiken voor jouw Commando. Tegelijkertijd wordt de betekenis die het woord heeft in het collectieve bewustzijn van de mens toegevoegd aan jouw commando. Samen creëert dat de uiteindelijke resonantie van de Universele Wetten op jouw Commando.

Hoe krachtiger jouw Commando, hoe kleiner de invloed is van het collectieve bewustzijn op jouw Commando en daarmee dus ook de uitkomst ervan. Een manier om een commando krachtiger te maken is door je begrip van taal en woorden te verdiepen en uit te breiden. Dit kan je doen door bewust de verbinding te leggen tussen deze woorden en jouw ervaringen. Daarmee creëer je een complexer pakketje van informatie dat een hogere waarheid bevat dan dat dit woord zou bezitten als je slechts de informatie zou gebruiken die collectief aanwezig is. Hoe dieper je begrip, hoe hoger de waarheid, hoe minder energie er nodig is om je creatie tot stand te brengen precies zoals je voor ogen had.

She was fascinated with words.
To her, words were things of beauty,
Each like a magical powder or potion that could be combined with other words to create powerful spells.
– Dean Koontz

Zo wordt het inzetten van ‘doodnormale woorden’ bij het werken met Commando’s een heilig moment waarin jij jouw intentie, kennis, ervaring en kracht kan delen en/of uit te oefenen. Op die manier kan je Commando’s gebruiken om jouw wezen en energiesysteem te informeren, en de energie van de wereld om je heen opnieuw te structureren en aan het werk te zetten om jouw intentie waarheid te maken.

Een ander onderdeel dat het werken met Commando’s versterkt zijn Bronnen van Kracht. Deze bronnen van energie ondersteunen de manifestatie en levensduur van je Commando’s. Jouw Bronnen van Kracht helpen je dus met manifesteren tot de creatie compleetheid bereikt.

Werken met Commando’s; Bronnen van Kracht

De bron van potentieel is het eerste begin, het startpunt voor het vormen van een creatie. Van het begin van het universum, waarbij een enorm geconcentreerde energie met een knal vorm gaf aan dit universum, tot het zaadje dat uitgroeit tot een boom en een bevruchte eicel die uiteindelijk een mens vormt. Het begint allemaal bij een bron van potentieel die onder de juiste omstandigheden kan opbloeien tot een manifestatie die volledig buiten proportie lijkt te zijn in vergelijking tot zijn oorspronkelijke vorm.

Bronnen van potentieel kunnen veel dingen zijn: Een simpel idee dat zich als een virus onder de mensen massa’s verspreid. Een inzicht dat je hele kijk op het leven veranderd. Een vurige passie die met geen tegenslag te doven is. In vrijwel al zijn vormen is een bron van potentieel een combinatie van informatie en een Bron van Kracht. De informatie zoals een Commando geeft de manifestatie leiding, een pad om te volgen. Een bron van kracht levert de energie voor fysieke creatie en verdere ontwikkeling van de manifestatie.

Als bewustzijnsvorm met een mensenlichaam hebben wij een bijna oneindig potentieel om bronnen van potentieel te ontwikkelen. Veelal gebeurd dat onbewust. We worden geïnspireerd door iets wat we zien, horen of bedenken. Op deze inspiratie zelf hebben we weinig invloed. Het is wel mogelijk om het moment van inspiratie aan te grijpen en onze energie ervoor ter beschikking te stellen. Op dat moment ontstaat er een bron van potentieel. Het samenkomen van informatie in de vorm van inspiratie en een Bron van Kracht die energie geeft voor de creatie.

Dat wat ons als mens tegenhoudt om wat te doen met deze inspiratie heeft te maken met ons energie niveau. Daaronder valt ook onze alertheid en het vertrouwen in onszelf. Alleen daarmee kunnen we geleid door onze inspiratie en ondersteund door ons rationele brein deze manifestatie fysiek vormgeven. Ditzelfde gebeurt ook in veel bewustzijnsprocessen. Hierbij zorgt een energie tekort ervoor dat het te vermoeiend is om alert en gefocust te blijven op ons doel. Vervolgens laten we ons daardoor meeslepen in de energie frequentie en bewustzijnslagen van onze omgeving.

Bron van Kracht

Het ontwikkelen en cultiveren van jouw interne Bronnen van Kracht zorgt ervoor dat je verschillende opslagen van energie hebt waar je ten alle tijden uit kan putten. Met jouw Bronnen van Kracht zorg je er dus voor dat je op verschillende lagen waarin jij als bewustzijnsvorm functioneert altijd een overvloed aan energie hebt om in te zetten. Het kan gaan over fysieke inspanning, creatieve projecten of intensieve leertrajecten, over bewustzijnsprocessen, relaties of spirituele afstemmingen. In al deze gevallen helpen jouw bronnen van kracht je te voeden. Daardoor kan je helemaal alert aanwezig kan blijven en alle kansen aangrijpen die jouw richting in worden gestuurd. Natuurlijk kan je deze Bronnen van Kracht ook inzetten bij het werken met Commando’s. Zo zet je ze jouw verandering extra kracht bij.

In dit boek ga je contact maken met 3 verschillende Bronnen van Kracht die essentieel zijn op 3 belangrijke gebieden. De Bron van Seksuele Energie wordt gebruikt voor creatie en manifestatie. Jouw Bron van Levensenergie wordt gebruikt voor het herstel en helen van jezelf, andere mensen en de natuur. De Bron van Spirituele Energie wordt gebruikt voor het afstemmen op andere dimensies en bewustzijnsvormen op zielen niveau. Ook zet je deze bron in bij alle handelingen en vormen van intentie die daar van afstammen. Naar gelang je verschillende doelen zal je bij het werken met Commando’s verschillende Bronnen van Kracht inzetten.

Werken met Commando’s; Ja en Nee

Onbewust doe je het al, werken met Commando’s, ook al zou je dat in eerste instantie misschien niet gelijk herkennen. ‘Ja’ en ‘Nee’ gebruik jij in je dagelijks leven al op dezelfde manier zoals je een Commando zou gebruiken. Kijk wat er allemaal gebeurt op het moment dat je Ja of Nee zegt:

Wanneer je Ja zegt tegen iets, dan verbind je jouw energie en bewustzijn met hetgeen je Ja tegen zegt. Je maakt voor dit onderwerp, of dat nu een persoon, situatie of gelegenheid is, ruimte in je planning en energie. Past het bij jou en verreikt het jouw leven dan voel je dat die verbinding energie en blijdschap oplevert. Wanneer het niet bij je past en je energie kost, zal je dat merken door de tegenzin die ermee samenhangt. De energie die bij het Commando van een Ja hoort gaat dus over verbinding. Er ontstaat een verbinding tussen jou en het onderwerp en het creëert ruimte voor het onderwerp in jouw leven/bewustzijn.

Op het moment dat je Nee zegt tegen iets, dan creëer je afstand tussen jou en het onderwerp. Je neemt op dat moment volledig de ruimte in die het onderwerp nodig heeft om te kunnen bestaan in jouw bewustzijn en je energie. Wanneer je Nee zegt tegen een nieuw onderwerp dat zich voordoet in je leven kan het zijn dat je niets bewust opmerkt omdat er nog geen verbinding was tussen jou en het onderwerp. Als je echter Nee zegt tegen iets is wat zich al in je leven bevind, dan zijn er twee mogelijkheden. Enerzijds kan het als het onderwerp je leven heeft verreikt zo voelen dat je met een Nee een gemis opmerkt dat soms doet denken aan een rouwproces. Anderzijds zal een Nee tegen iets wat niet bij je past als een enorme opluchting kunnen voelen. Met de energie van het Nee Commando creëer of behoudt je ruimte voor jezelf en ontstaat er afstand tussen jou en het onderwerp.

Wat maakt dat het gebruik van deze woorden als Commando ingezet worden, in het leven van iemand die zijn woord houdt, is dat bij de Ja of Nee een bewuste afweging wordt gemaakt over het onderwerp alvorens een antwoord te geven. Vervolgens worden ook consequenties aan dit antwoord verbonden zoals het al dan niet inplannen van een datum of actie voor de toekomst om de Ja of Nee fysiek tot uitdrukking te brengen. Hierbij wordt voldaan aan de principes dat een commando informatie bevat die via energie (het woord) beweging brengt in de wereld om vervolgens een actie te volbrengen (de manifestatie).

Hieronder vind je een oefening die je helpt om meer duidelijkheid te scheppen over hoe je kan werken met Commando’s. Met de voorbeelden van Ja en Nee ga je een verdiepend gevoelsmatig begrip creëren in jezelf rondom deze woorden en hoe je ze in jouw leven hebt ingezet. Ook kan je hiermee gaan oefenen hoe je vanaf nu deze Commando’s bewuster in kan gaan zetten in jouw leven.

Oefening: Voel jouw Ja of Nee

 1. Kies ‘Ja’ of ‘Nee’ uit als jouw commando en neem de tijd om te voelen hoe je energie stroomt in jezelf.
  Wat betekent het commando voor jou en hoe voelt het als je het uitspreekt, in jezelf of tegen iemand anders? Wat is jouw ervaring met deze woorden en hun consequenties? Kan je de energie van het Commando in zijn pure vorm voelen zonder dat je deze gelijk mixt met de energetische gevolgen van een Ja of Nee? Hoe voelt je lichaam en je energie als je een Ja belichaamt? Doe hetzelfde met een Nee.
 2. Verbind deze ‘Ja’ of ‘Nee’ met een onderwerp naar keuze.
  Het onderwerp kan alles zijn, ben creatief! Denk bijvoorbeeld aan relaties, een baan, familie, woning, vakantie etc. Wat zijn dingen waar je bijvoorbeeld nog nooit Ja of Nee op hebt durven zeggen? Hoe voelt het als je met behulp van deze Commando’s een andere richting geeft aan je leven dan je voorheen zou doen? Verreikt het je leven en je energie? Wordt je er blij van of juist niet?
 3. Kijk eens wat er gebeurd als je jouw Commando veranderd.
  Verandert er iets in jouw energie? Verandert er iets in jouw verbinding met het onderwerp? Krijg je inzichten of ideeën die zouden kunnen helpen het onderwerp dichterbij te halen of verder van je wezen te verwijderen? Krijg je meer inzicht in het onderwerp zelf?

Het leuke van het werken met Commando’s in de Ja of Nee vorm is dat een uiterste ‘Ja’ of ‘Nee’ soms ontoereikend is. Pas in dat geval je Commando gewoon aan. Maak de perfecte mix van ‘Ja’ en ‘Nee’ waar jij je prettig bij voelt, precies dat wat in afstemming is met wat jij nodig hebt. Probeer ook eens uit hoe het is als je de voorwaarden van jouw onderwerp veranderd. Dat kan doen door bijvoorbeeld te stellen dat je niet een hele middag en avond naar die verjaardag toe gaat, maar in plaats daarvan slechts 2 uur.

Met een Ja of Nee Commando ben je via jouw reactie op de buitenwereld je eigen leven richting aan het geven. Wil je echter een richting voor jezelf gaan bepalen die zich op dit moment nog niet voordoet in je omgeving, dan moet je een uitgebreider Commando gaan geven dat het manifestatie proces voor deze richting in beweging zet.

Commando’s Pendelen

Het werken met Commando’s gaat niet altijd gelijk perfect. Wanneer je een bepaald doel voor ogen hebt is het niet altijd gemakkelijk het juiste Commando te vinden om die uitkomst te manifesteren. In dat geval is pendelen een handige manier om enerzijds te kunnen testen of je Commando een goede uitkomst voor je brengt op het onderwerp waar je mee bezig bent en anderzijds te kunnen ontdekken waar je jouw Commando nog kan bijschaven voor een (nog) beter resultaat.

Pendelen werkt met de Bron van Spirit Energie. Later in het boek ga je hier contact mee maken en je zal zien dat het pendelen je dan steeds gemakkelijker afgaat. Iedereen heeft echter deze energie tot hun beschikking, zelfs als je nog niet bewust met deze bron hebt gewerkt, dus je kan al gelijk met je pendel aan de slag. Wat pendelen ook veel gemakkelijker gaat maken is het bewust worden van wat er precies gebeurt als je aan het pendelen bent. Hoe meer informatie je hebt over wat er achter de schermen gebeurt, hoe gemakkelijker het wordt om met je gevoel en intuïtie te duiden wat er gebeurd en nodig is in het proces van het pendelen.

Pendelen

Pendelen gaat over resonantie en is ook in het klein al een manier om te werken met Commando’s. Je stelt, door te pendelen, namelijk altijd een vraag over de waarheid of onwaarheid van een onderwerp. Een pendel zal in alle gevallen proberen naar een antwoord te wijzen dat in overeenstemming is met de informatie die energetisch in resonantie is met jouw vraag. Heb je dus een pendel kaart met de nummers 0 tot en met 100 en geef je het commando; “Mijn leeftijd”, dan zal de pendel proberen te wijzen naar het cijfer dat overeenkomt met jouw leeftijd.

Nu zijn er een paar dingen die belangrijk zijn voor een goed(e) vraag of commando. Een duidelijk(e) vraag of commando heeft de volgende eigenschappen: 

 • Je vraag is concreet en eenduidig. Het bevat precies de informatie die je nodig hebt zonder ruis op de achtergrond.
 • Je hebt een energetische verbinding met de bron van informatie die je het antwoord kan geven op je vraag.
 • Je beschikt over de juiste antwoorden waarmee de pendel een resonantie kan aangaan met betrekking tot jouw vraag. 

Wanneer een of meerdere van deze punten niet volledig zijn, kan het voorkomen dat je antwoord niet betrouwbaar is. Kijk hieronder naar een aantal voorbeelden:

 1. De vraag is niet helder: Wanneer je vragen stelt die vage of meerdere betekenissen hebben schep je verwarring. Dat kan je vergelijken met het stellen van meerdere vragen tegelijkertijd. Bijvoorbeeld met de vraag welke kleur je shirt heeft. Als jouw stijlvolle shirt de kleuren blauw, rood en paars bevat dan kan je geen eenduidig enkelvoudig antwoord krijgen. In dit geval kan het zijn dat je geen antwoord krijgt, een foutief antwoord krijgt of meerdere antwoorden krijgt. Het probleem zit hem in dit geval dus in het detail ‘kleur’ in plaats van ‘kleuren’. Dit lijkt een beetje op perfectionisme, maar het uitsluiten van dit soort kleine foutjes zorgt ervoor dat je geen extra ruis op de achtergrond hebt die het antwoord op je vraag beïnvloed.
 2. Je intentie is niet gefocust: Kijk uit voor het gebruiken van dubbelzinnige woorden en andere afleiding tijdens je vraagstelling. In sommige gevallen kan je een foutief antwoord krijgen omdat je als pendelaar niet onbevooroordeeld kan blijven. Dan zorgen je eigen bewustzijn,  informatie en blinde vlekken voor ruis tijdens je vraagstelling. Hier vallen dan ook alle vragen onder die iets te maken hebben met jouw verwachtingen of iets waar jij emotioneel verbonden mee bent.
 3. Je hebt geen verbinding met de juiste bron van informatie die antwoord kan geven op de vraag: Stel je namelijk een vraag over de leeftijd van je buurvrouw met de eerder genoemde cijferkaart, dan moet je ergens die informatie vandaan halen. Heb je haar gezicht nog nooit gezien en haar energie nog nooit gevoeld omdat jij gisteren pas bent verhuisd, dan wordt dat lastig. In dit geval zou je jezelf bekend kunnen maken met haar energie, door bijvoorbeeld aan te kloppen en jezelf voor te stellen. Op deze manier heb je jezelf open gesteld voor haar energie en kan je gemakkelijker op een later moment weer verbinding maken. In dat geval ga je de verbinding aan met haar energie en laat je haar energie de informatie geven die resonantie mogelijk maakt met jouw pendel.
  Ben je bewust van het feit dat de bron van informatie die je uitkiest alleen informatie kan verstrekken die overeenkomt met het begrip en bewustzijn dat daarbij hoort. Dat is dan ook inclusief het bijkomend spectrum van verwachtingen en blinde vlekken. Doe een dubbel-check met een tweede informatie bron als je toch niet helemaal zeker bent van het antwoord. Als je geen bron van informatie uitkiest kan je ook verbinding maken met een vreemde bron van informatie die (on)bewust voor foutieve antwoorden zorgt. Een goede oplossing daarvoor is door verbinding te maken met bronnen van informatie als het hogere zelf, het bewustzijn van de aarde of Gaia, of de wetten van het universum.
 4. Het antwoord staat niet tussen de mogelijkheden die je geeft: Stel je namelijk een vraag over de leeftijd van je oma met weer de bovenstaande cijferkaart dan kan het zo zijn dat haar uitzonderlijke leeftijd van 105 niet op die kaart staat. In dit geval krijg je geen antwoord of een foutief antwoord. Ook kan het zijn dat je pendel een ander trucje doet om je toch het juiste antwoord te kunnen geven door eerst naar de 100 te wijzen en vervolgens naar de 5. In dit geval heb je wel weer ruis op de achtergrond die het proces te verwarrend kan maken om deze informatie helder op te pikken.
 5. De vraag heeft niks te maken met het antwoord dat je verwacht: Stel je namelijk een vraag over de kleur van je monochrome shirt met als mogelijke antwoorden dezelfde cijferkaart die eerder genoemd werd. Dan kan je ervan uit gaan dat kleur 22 je niet veel verder gaat helpen. De uitzondering op dit voorbeeld zou kunnen zijn dat jij met kleuren werkt die genummerd zijn bijvoorbeeld als make-up artist. In dat geval resoneert het nummer 22 met de kleur waar jij via je werk al bekend mee bent. Zo krijg je daarmee op je cijferkaart met pendel dus met behulp van jouw achtergrond kennis en ervaring wel het juiste antwoord. Tenzij je hier de bewuste intentie voor had zorgt ook dit voor ruis op de achtergrond.

Wat helpt om een heldere vraag of Commando te maken is het opschrijven ervan. Als je dit hebt gedaan kan je jouw pendel erboven laten hangen, of je vrije hand erop leggen als je wilt gaan pendelen. Het laatste is vooral handig als je follow-up questions wilt doen over de vraag of het commando waar je mee werkt. Op die manier hoef je namelijk niet iedere keer weer een nieuw(e) complex(e) vraag of Commando te maken die alle componenten van je onderwerp bevat. Met deze methode kan je jouw vraag of Commando opsplitsen en het daarmee gemakkelijker voor jezelf maken om heldere vragen met duidelijke antwoorden te krijgen.

Een voorbeeld zou kunnen zijn om het onderwerp ‘Shirt kleur.’ op te schrijven en onder je hand te leggen, je pendel boven een kleuren kaart te houden en dan in jezelf verschillende vragen te stellen of commando’s te geven zoals: ‘Mijn shirt.’ ‘Mijn moeders shirt.’ Of ‘Mijn vaders shirt.’ In dat geval voeg je de energie en informatie van jouw opgeschreven zin samen met de vraag die je in jezelf stelt om heel snel tot een antwoord te komen en van vraag te kunnen wisselen.  

De bewegingen van een pendel

Er zijn verschillende manieren om antwoorden te kunnen duiden met een pendel waar je gebruik van kunt maken. Hieronder vindt je een aantal voorbeelden:

 • Ja of Nee: Een simpele ja of nee vraag kan je jouw pendel laten beantwoorden door een horizontale beweging met het nee antwoord te koppelen en een verticale beweging met het ja antwoord te koppelen. Dat koppelen is een regel die je stelt voor je pendel tijdens het resonantie proces. Die regel vertelt de pendel hoe de resonantie tot uiting kan komen op een manier die voor jou helder is.
 • Positief of Negatief: De vraag of iets een positieve of negatieve uitwerking op jou heeft kan je koppelen aan een draaiende beweging. Met de klok mee voor positief en tegen de klok in voor negatief.
 • Pendelkaarten: Er zijn heel veel kaarten te vinden op het web waar je gebruik van kan maken. Deze kaarten helpen enorm om je gedachten te ontlasten tijdens het proces van het pendelen. Dat maakt het focussen op de vraag soms een stuk gemakkelijker. Het kan daarentegen ook voor extra ruis zorgen als je nog niet helemaal bekend bent met de pendelkaarten. Het zelf (na-)maken van deze kaarten zorgt ervoor dat je bekend bent met de inhoud. Ook zorgt dat ervoor dat jouw energie verweven is met deze kaarten. Nog een voordeel is dat je de kaarten kan aanpassen zodat ze nog meer in afstemming zijn met jouw bewustzijn. 
 • Standaard vragen: Houdt een paar standaard vragen achter de hand, of schrijf ze ergens op. Het gaat hierbij om vragen die je kunnen helpen uitvinden of je vragen of Commando’s niet volledig genoeg zijn. En zo ja, waar? Het is heel fijn om een lijstje af te kunnen gaan als je even niet intuïtief gelijk weet waar de ruis vandaan komt die ervoor zorgt dat je geen helder antwoord krijgt. Zeker op een moment dat je het zelf allemaal even niet zo helder en in balans hebt gaat alle ruis te veel zijn om een duidelijk antwoord te kunnen krijgen op je vragen. Probeer hierbij vooral je logica in te zetten, die je altijd tot je beschikking hebt, om je intuïtie en afstemming te begeleiden. Bedenk redenen, hypotheses en oorzaken en test deze intuïtief uit met je pendel om erachter te komen waar de fout of ruis zit. Zo heb je de perfecte samenwerking tussen je logica en je intuïtie, je brein en je hart, yang en yin. 

Als je terug kijkt naar de eerste twee punten van dit lijstje zie je ‘gangbare manieren van pendelen’. Daar bedoel ik mee dat meerdere mensen met deze set regels pendelen op de manier zoals ze hier staan. Hoewel je jouw eigen set regels kan maken lijken bovenstaande regels overeen te komen met de energetische beweging die hoort bij het gekoppelde antwoord. Probeer vooral zelf uit wat voor jou werkt!

Nu heb je alle informatie tot je beschikking om een Commando voor jezelf uit te kunnen pendelen. Je zal erachter komen dat je vaak intuïtief al gelijk een Commando bedenkt, of in inspiratie ontvangt, dat al helemaal klopt voor jou. Toch is het soms even lastig om een start te maken of moet je net even je Commando verfijnen om het helemaal te laten passen. Dan helpt het proces van pendelen om een completer beeld voor jezelf te scheppen dat minder ruis op de achtergrond heeft en in overeenstemming is met precies dat wat jij op dit moment nodig hebt in je leven.

Hulp nodig?

Kan je wat hulp gebruiken bij het werken met Commando’s? Of heb je vragen over hoe je nog gemakkelijker kan werken met Commando’s? Voel je vrij om contact op te nemen. Het is ook mogelijk om een Consultatie in te plannen waar ik je ondersteun bij het werken met Commando’s.