Disclaimer / Terms & Conditions

Op het gebruik maken van deze website ( www.jarifontijn.com ) zijn onderstaande gebruikersvoorwaarden van toepassing. Door gebruik te maken van deze website wordt u geacht kennis te hebben genomen van de gebruikersvoorwaarden en deze te hebben aanvaard.

Gebruik van informatie

Shyam streeft er naar op deze website altijd juiste en actuele informatie aan te bieden. Hoewel deze informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, staat Shyam niet in voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van deze informatie. De medische informatie op de website is van algemene aard en kan niet worden beschouwd als een vervanging van medisch advies door een arts.

Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Shyam aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie of de website en evenmin voor het niet functioneren van de website.

E-mail

Shyam garandeert niet dat aan haar gezonden e-mails (tijdig) worden ontvangen of verwerkt, omdat het tijdig ontvangen van e-mails niet kan worden gegarandeerd. Ook de veiligheid van het e-mail verkeer kan niet volledig worden gegarandeerd door de hieraan verbonden veiligheidsrisico’s. Door zonder encryptie of wachtwoordbeveiliging per e-mail met Shyam te corresponderen, accepteert u dit risico.

Hyperlinks

Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites van derden. Shyam heeft geen invloed op de websites van derden en is niet verantwoordelijkheid voor de beschikbaarheid of inhoud daarvan. Shyam aanvaard dan ook geen aansprakelijkheid voor de schade die voortvloeit uit het gebruik van de websites van derden.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle publicaties en uitingen van Shyam zijn beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behalve voor persoonlijk en niet commercieel gebruik, mag niets uit deze publicaties en uitingen op welke manier dan ook worden verveelvoudigd, gekopieerd of op andere manier openbaar worden gemaakt, zonder dat Shyam daar vooraf schriftelijke toestemming voor heeft gegeven.

Gezondheid, diensten en producten

Shyam maakt geen belofte over de resultaten van consultatie, het verstrekken van informatie en het geven van advies over gezondheid. Veel van mijn klanten ervaren positieve veranderingen en verbeteringen in hun ziekte proces. Toch kan ik u niet beloven dat u dezelfde resultaten ervaart.

Onder geen enkele omstandigheden heeft Shyam de intentie om traditionele zorg te ondermijnen dan wel bevestigen. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om ten alle tijden in overleg te blijven met de aangestelde arts in geval van ziekte of lichamelijk dan wel mentaal/emotioneel ongemak. Ook wanneer er een probleem ontstaan tijdens een traject bij Shyam is het ten alle tijden de verantwoordelijkheid van de klant om de zorg in te kopen die zij nodig achten.

Shyam is geen arts en zal dus nooit een diagnose maken van ziekte, of medicijnen voorschrijven volgens de traditionele geneeskunde.

Annuleringsvoorwaarden

Als u een afspraak wilt afzeggen vraag ik dat u dat zo snel mogelijk doet. Vanaf 24 uur voor de afspraak zal ik de volledige betaling in rekening brengen. Mocht u voorbij het weekend een afspraak af zeggen dan vraag ik 48 uur voor de kennisgeving.

Betaling

Bij persoonlijk consult in mijn praktijk verwacht ik een betaling bij aanvang van de sessie. Dit mag cash of per bank overschrift. In het geval van een consult op afstand verwacht ik de betaling te hebben ontvangen voor aanvang van het consult.