TAROT

Deze reading gaat over hoe jij je tot een bepaald onderwerp, of het leven in het algemeen verhoudt. Tijdens een kaartlegging komen thema’s naar boven die voor de toekomst verheldering verschaffen en uitdagingen zichtbaar maken.

Ik word geleid door de wijsheid van het universum.

Kaartlegging
Een kaartlegging is een weerspiegeling van wat er op dat moment in jouw lichaam, je energie veld en je leven aanwezig is. Daarmee is een kaartlegging bij uitstek een goed middel om inzicht te krijgen in wat er zich op dit moment afspeelt en daarmee informatie te winnen voor besluiten in de toekomst.

Thema’s
Veelal is er één hoofdthema waar de kaartlegging over gaat. Hierbij wordt een huidige situatie of gevoel bij dit thema weer gegeven evenals de uitdaging die er voor jou in dat thema is. Daarnaast worden er vele kaarten gelegd die meer uitleg of verdieping geven aan de situatie waar jij je in begeeft en waarom dat zo is. In deze verdiepende kaarten zit de informatie die nodig is om inzicht te krijgen en beslissingen te maken die het hoofdthema aan gaan.

Katalysator voor verandering
Het inzicht dat de kaarten geven is soms heel direct in de vorm van; “Let op, een andere partij heeft ook belang bij jouw beslissing.” Veel vaker geven de verdiepende kaarten een eigen deelthema weer dat invloed heeft op het hoofdthema. Daarmee komt de uitnodiging om met het deelthema aan de slag te gaan om zo het hoofdthema als vanzelf te laten oplossen. Zo’n deelthema laat vaak delen van de oorsprong van het thema zien zoals; “De communicatie problemen die je tegen komt in de relatie met je huidige partner hebben veel overeenkomst met de communicatie in het gezin toen je opgroeide.”

Uitnodiging tot groei
Omdat het Tarot het doel heeft om inzicht te geven, laat het naast het heden ook het trauma van het verleden zien en daarmee ook jouw groeipotentieel in de toekomst. Die uitnodiging tot groei is in een serieuze kaartlegging niet los te koppelen van het inzicht dat er wordt gegeven. Laat je hierbij leiden door de wijsheid en kennis die je hebt gekregen en voel wat je nodig hebt om die groei door te maken. In velen gevallen is het nodig om tijd vrij te maken en je aandacht naar binnen te richten. Dit kan alleen op jouw manier, samen met een vriend(in) of met een coach/ therapeut.