MAN TO MAN

Ik heb het altijd al gevoeld. De terughoudendheid om te verbinden met andere mannen. Het lijkt wel een cultureel erfgoed om niet te verbinden met de mannen in onze omgeving. Bij mij stamt het terug vanuit de tijd dat ik zelf opgroeide. Zo heb ik nooit durven verbinden met mijn vader, broer en leeftijdsgenoten van het mannelijk geslacht.

Vrouwen daarentegen zijn altijd een stuk gemakkelijker geweest. Door hun emotionele natuur(1) en hun onuitgesproken vraag tot verbinding heb ik de uitnodiging altijd gevoeld om naar hun verhaal te vragen en de wereld te begrijpen waarin zij zich begaven. Zij stelden in vele gevallen een luisterend oor erg op prijs, ondanks het feit dat ze niet altijd uit waren op een reactie op hun verhaal.

Mijn behoefte is door de jaren heen steeds meer gegroeid om met de mannen om mij heen te verbinden. Hiermee bracht ik mezelf uiteraard in een erg ongemakkelijke spagaat. Het enerzijds willen verbinden, willen begrijpen en willen voelen van de mannen om mij heen stond lijnrecht tegenover de gewoonte die ik tijdens diezelfde jaren had ontwikkelt om maar niet binnen te dringen in hun emotionele wereld(2).

Ik realiseer me sinds kort dat dit precies is waarom ik niet alleen een blinde vlek(3) heb voor mannen en hen dan ook echt niet kon begrijpen, maar ook dat mijn liefdesleven daarom erg beperkt was. Niet kunnen verbinden met een partner is per slot van rekening niet bepaald een goede basis voor een eerste ontmoeting, laat staan een relatie.

Tijdens de kerstdagen heb ik dan ook mijn focus gelegd op het opnieuw verbinden en voelen van de twee belangrijkste mannen in mijn leven, namelijk mijn vader en mijn broer. Ze hebben hart met zo’n diepe wateren van liefde dat ik even versteld stond van het licht dat ze uitstralen. In hen herkende ik al jaren hetzelfde probleem dat ik ervaar in mezelf. Namelijk dat ze heel veel voelen en willen uiten, maar niet weten hoe dat te doen op een manier die de ander niet als vervelend ervaart. Daarom geven we ruimte(4), zoveel ruimte dat het voor de ander soms voelt als afstandigheid. Toch doen we het vanuit de liefde die we tot in de grond van ons hart voelen. We stralen onze liefde uit vanuit een afstand in de hoop dat die gezien wordt en laten door onze daden zien wat we voelen.

Nu ik in plaats van deze ruimte te bewaren voor hen een stap in hun persoonlijke ruimte zet voel ik wat ze al die jaren voor mij hebben gevoeld. Ik wilde niet invasief zijn, maar de kern van verbinding is juist dichter bij komen. Naar binnen stappen met je hart op je borst. Voelen, vragen en vertellen. Zonder woorden staan we dichter bij elkaar, voel ik wat ze voelen en maak ik mij klaar voor de volgende stap die zich sowieso vanzelf wel weer gaat aandragen.

Een gedeelte van mijn hart wat zichzelf op slot zet zodra ik in contact kom met de mannen in mijn leven ontdooit. Een gedeelte van mijn leven waarin ik niet mijzelf kon zijn, niet mijzelf kon laten stromen is voorbij. De stevige basis die ik in hun aanwezigheid verloor en de rigide kou die de plaats in nam van mijn warme hart transformeren. Ik ben benieuwd naar alle deuren die deze les voor mij opent, benieuwd naar de mannen die deze les mijn leven in zal brengen nu ik er klaar voor ben om hen te ontvangen in alles wat ze zijn.

 

Woordenlijst en uitleg
  1. Emotionele natuur: Het vraag in vele gevallen misschien niet om uitleg, maar ik wilde het toch nog even verduidelijken. In mijn optiek is het zo dat vrouwen in onze huidige Nederlandse cultuur overwegend gestimuleerd, dan wel getolereerd, worden als het aankomt op emoties en hun emotionele ontwikkeling. Zo nemen vrouwen over het algemeen meestal de emotionele component mee in veel van hun beslissingen en is de manier waarop zij de wereld waarnemen altijd deels vanuit een emotioneel standpunt.
  2. Emotionele wereld: Het totale spectrum van emoties dat iemand in zijn totaliteit ervaart op elk moment, hoe subtiel al die lagen ook aanwezig zijn.
  3. Blinde vlek: Iets waar je geen zicht op hebt. In vele gevallen omdat hier trauma mee verbonden is. Deze blinde vlek zorgt er in vele gevallen voor dat we op het gebied van de blinde vlek niet helder kunnen onderscheiden wat wel of niet gewenst/goed voor ons is.
  4. Ruimte: Ik duid hiermee op ieders persoonlijke ruimte. Voor iedereen is die persoonlijke fysieke en/of emotionele ruimte anders en dat verschilt dan ook nog eens met elke persoon met wie je contact legt. Vaak is het zo dat iemand die emotioneel trauma op heeft gelopen meer emotionele, en fysieke, ruimte nodig heeft om zich veilig te voelen. Het geven van ruimte heeft voor mij te maken met het respectvol zijn voor de veiligheid die de persoon met wie ik contact heb nodig heeft in de vorm van fysieke afstand of het niet invasief zijn in bepaalde emotionele kwesties.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe jouw reactie gegevens worden verwerkt.