Dimensionale Afstemming

Bij een Dimensionale Afstemming ontvang je een heling en informatie van een team van lichtwezens van een of meerdere dimensies. Deze lichtwezens kunnen bestaan uit; engelen, verheven meesters, sterren volken, wezens van magische werelden en nog veel meer.

Laat de hulp en ondersteuning van vrienden en bondgenoten mij vinden.

Multidimensionaliteit
Multidimensionaliteit is het eerste begrip dat komt kijken bij Dimensionale Afstemming. Multidimensionaliteit gaat over de aanwezigheid van een bijna onbeperkte hoeveelheid van andere dimensies naast de dimensie die wij fysiek kunnen waarnemen in dit leven op aarde. Iedereen heeft op een bepaalde manier verbinding met deze andere dimensies, al hebben we onszelf daar niet in ontwikkeld. Denk maar eens aan de plek waar onze overledenen naartoe gaan. Mediums en paragnosten hebben de vaardigheid ontwikkeld om heel helder deze specifieke dimensie waar te nemen. Zo zijn er ook dimensies waar natuurgeesten zich in bevinden en dimensies waar de goden leven met wie we verbinding mee maken. Datzelfde geldt voor vele anderen, zoals werelden waar sterrenvolken leven of de magische werelden.

Andere dimensies bieden hulp
Zoals onze overleden ons via paragnosten en mediums verzachtende woorden en heling bieden zo zijn er ook andere wezens die ons op een vergelijkbare manier kunnen helpen helen. Dit komt omdat alle dimensies op een bepaalde manier verbinding hebben en wij allemaal door vele incarnaties een grote verscheidenheid aan dimensies hebben leren kennen. Zo hebben we een zielen geschiedenis in deze dimensies waar we lessen hebben geleerd, familie hebben gehad en vrienden hebben gemaakt. Met deze andere levens hebben we vanuit onze ziel contact. Ze hebben invloed op ons door de tijd heen, net zoals wij invloed hebben op hen. Door in ons leven dingen op te lossen ontstaat er een positieve spiraal waar wijzelf maar ook zij profijt van hebben. Andersom is het ook zo dat als zij een probleem oplossen in zichzelf dat wij daar profijt van hebben.

Dimensionale Afstemming
Tijdens een sessie zitten we beiden, gronden we eerst allebei en ontspannen. Nadat we allebei gegrond zijn open ik de poort in mijn hart voor mijn team van multidimensionale helers en geef ik de intentie van de sessie aan. Hierdoor krijgt het team de toestemming om met jou aan de slag te gaan evenals een duidelijke richting voor de heling. Tijdens de heling ben ik waarnemer en anker terwijl het team op verschillende lagen een heling in gang zet die een aantal dagen tot een aantal maanden nog door kan werken. Het kan zijn dat je hier een hele bewuste waarneming van hebt, maar het kan ook zijn dat je niks mee krijgt. Hoe dan ook is het belangrijkst dat de heling plaatsvind.